کرایه تاکسی در کیش
گزارش خطا

کرایه تاکسی در کیش

  • به روز رسانی : ۱۸/۱۰/۱۳۹۴
  • تعداد بازدید : 3,019

کرایه تاکسی در کیش

برای رفت و آمد در سطح جزیره می توان  از مینی بوس، تاکسی های  خطی (زرد رنگ)، تاکسی های دربستی ( سفید رنگ )  و  یا  اجاره  ماشین  از  موسسات  رنت کار ( بدون راننده ) استفاده کرد.

علاوه بر این جهت حمل بار اتومبیل های هایس در دسترس هستند. انواع وسایل نقلیه عمومی در سراسر منطقه شهری کیش به ارائه خدمت می پردازند و نرخ کرایه هر یک از آنها در این مناطق یکسان است بستن کمربند برای سرنشینان جلوی خودروها اجباری و سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت اکیداُ ممنوع است.

 

کرایه اتوموبیل با راننده

تلفن نام ردیف
۴۴۲۳۰۲۴-۴۴۲۳۰۲۱ کرانه ۱
۴۴۲۲۲۰۰-۴۴۲۲۶۰۰-۴۴۲۲۴۰۰ توسن ۲
۴۴۲۲۴۴۰-۴۴۲۴۲۴۳-۴۴۲۱۱۵۵ رخش ۳
۴۴۵۱۷۰۰ پائیزه ۴
۴۴۲۲۴۲۴ ستاره نخل ۵
۴۴۲۲۰۰۸ عقاب ۶
۴۴۲۰۵۰۰ کالسکه ۷
۰۹۳۴۷۶۹۸۸۲۹ / ۴۴۲۱۱۳۲ کیشران ۸
۴۴۲۴۸۰۰ کیش سیر ۹
۴۴۲۲۱۲۶ هایس ۱۰
۴۴۲۲۸۹۰-۴۴۲۴۸۹۰ مینی بوس ۱۱
۴۴۲۳۱۲۶-۴۴۲۲۲۴۰ پارس تاکسی ۱۲
۴۴۵۱۶۷۰-۴۴۵۱۶۸۰ حریره ۱۳
۴۴۵۱۵۶۶-۴۴۵۱۵۷۷ دالاهو ۱۴
۴۴۳۱۱۱۱-۴۴۳۱۱۱۲  هلال ماه – خطی ۱۵

 

کرایه اتوموبیل بدون راننده

تلفن نام ردیف
۴۴۲۲۹۴۰ / ۴۲۲۵۵۲ قوهای سیاه کیش
خودروهای تشریفاتی با راننده
۱
۰۹۳۴۷۶۹۲۶۴۵ / ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۶۱ / ۴۴۲۳۲۴۰ زاگرس کیش ۲
۰۹۳۴۷۶۹۳۶۳۸ / ۴۴۲۰۶۶۰ / ۴۴۵۱۶۹۴ تکران کیش ۳
۰۹۳۴۷۶۹۳۶۴۰ / ۴۴۲۱۵۵۰ کار درسای کیش ۴
۰۹۳۴۷۶۹۱۵۰۸ / ۴۴۲۳۳۴۴ تیزران کیش ۵
۰۹۳۴۷۶۹۳۰۸۷ / ۴۴۲۳۱۳۳ نوین کیش ۶
۰۹۳۴۷۶۹۷۲۵۳ / ۴۴۳۳۱۱۸ فیس سپید ۷
۰۹۳۴۷۶۹۹۲۹۲ / ۴۴۲۳۳۳۱ پرشین کیش ۸
۰۹۳۴۷۶۹۵۲۰۸ / ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۶۵ / ۴۴۲۱۲۱۱ کیان مهر ۹
۰۹۳۴۷۶۹۵۴۸۲ / ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۶۶ / ۴۴۴۱۰۴۱ الگانس کیش ۱۰
۰۹۳۴۷۶۹۷۰۸۹ / ۴۴۲۴۳۵۱ کایت کارکیش ۱۱
۰۹۳۴۷۶۹۱۸۸۸ / ۴۴۴۴۹۴۹ کار صداری کیش ۱۲
۰۹۳۴۷۶۹۰۷۰۳ کجاوه کیش ۱۳
۰۹۳۴۷۶۹۸۸۵۱ / ۴۴۲۳۰۱۰ توربو کیش ۱۴
۰۹۳۴۷۶۹۱۷۰۶ / ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۸۵ / ۴۴۳۱۹۴۷ کیش رنت کوثر ۱۵
۰۹۳۴۷۶۹۴۲۳۰ / ۴۴۲۳۲۱۱ لیموزین کیش ۱۶
۰۹۳۴۷۶۹۱۶۵۶ / ۰۹۳۴۷۶۹۱۶۵۸ / ۴۴۲۳۵۱۱ ایساکو کیش ۱۷
۰۹۳۴۷۶۹۸۷۰۰ ساغر کیش ۱۸
۰۹۳۴۷۶۹۷۰۸۶ / ۴۴۲۳۹۱۱ کرانه نوین کیش ۱۹
۰۹۳۴۷۶۸۱۳۱۶ / ۴۴۴۵۹۷۶ آذر سهند کیش ۲۰
۰۹۳۴۷۶۹۲۷۲۶ / ۴۴۵۶۰۸۸ صدر اعظم کیش ۲۱
۰۹۳۴۷۶۹۲۶۸۷ / ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۶۰ پائیزه کیش ۲۲
۰۹۳۴۷۶۹۳۷۲۷ دیلم کیش ۲۳
۰۹۳۴۷۶۹۳۱۴۴ آنا کیش ۲۴

 

منبع: kishtpc.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول نوع محصول توضیح قیمت

بدون نظر

مطالب پیشنهادی